Informace o zpracování osobních údajů - registrace

Zpracování osobních údajů - registrace

Práva subjektů údajů

K vašim údajům můžete kdykoliv přistupovat a opravovat je přihlášením do uživatelského profilu zákazníka. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo:
• požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům;
• na informace, jaké údaje jsou zpracovávány;
• na opravu Vašich osobních údajů;
• na výmaz Vašich osobních údajů (pokud není výmaz osobních údajů v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy firmy Jiřina Blažková -  Walldecor)
• na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
• vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
V případě pochybností o správném dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: studio@samolepky-na-steny.cz, nebo můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.