Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Potvrzením objednávky stvrzuje objednatel/kupující, že se seznámil se zněním níže uvedených obchodních podmínek a že s ním souhlasí. Potvrzením objednávky uzavírá kupující smluvní vztah mezi ním a prodávajícím. Potvrzení objednávky je pro kupujícího závazné. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, platí pro nákup v internetovém obchodě www.walldecor.cz a jejich znění je zveřejněno na webových stránkách na adrese www.walldecor.cz

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím, jímž je provozovatel e-shopu, společnost Jiřina Blažková - walldecor.cz.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších novel.

Provozovatel internetového obchodu

Provozovna společnosti:

Jiřina Blažková - Walldecor.cz
Klášter Hradiště nad Jizerou 145
Klášter Hradiště nad Jizerou 29415
Web: www.walldecor.cz

IČ: 87925354
Bankovní spojení: 2900166195/2010

Korespondenční adresa

Korespondenční adresa a adresa pro zasílání reklamací je na adrese:

Jiřina Blažková - Walldecor.cz
Klášter Hradiště nad Jizerou 145
Klášter Hradiště nad Jizerou 29415

Objednání zboží

Předmětem smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím je pouze zboží uvedené v objednávkovém formuláři/objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň kupní smlouvou, kdy smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky a zaniká zaplacením kupní ceny kupujícím a dodáním zboží prodávajícím. Daňový doklad obdrží zákazník se zbožím.

Samolepka může mít odchylku +-10cm

Potvrzení objednávky

K potvrzení objednávky dochází elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře. Kupující obdrží kopii potvrzení objednávky do svého e-mailu, který vyplní v objednávkovém formuláři.

Dodací podmínky

Zboží, které máme v našem internetovém obchodě označeno jako zboží skladem, expedujeme do 48 hodin od objednání. Takové zboží obdržíte nejdéle do 7 pracovních dní od objednání. Dodací lhůta zboží, které vyrábíme dle specifických požadavků zákazníka, je v rozmezí 7-14 dní, není-li u zboží uvedeno jinak.

Platební podmínky

Kupující platí cenu uvedenou v okamžiku podání závazné objednávky. Cena je vždy konečná, včetně daní a poštovného. Balné neúčtujeme. Akční nabídky, slevy a ceny jsou platné po celou dobu jejich zobrazení na stránkách www.walldecor.cz.

U zboží do celkové částky 5000 Kč včetně DPH /bez poštovného/ v jedné objednávce si může kupující vybrat libovolný způsob úhrady zboží, a to zboží na dobírku, platba kartou či platba prostřednictvím bankovního rozhranní Raiffeisenbank a bankovním převodem. U zboží za celkovou částku převyšující 5000 Kč včetně DPH /bez poštovného/ v jedné objednávce přijímáme pouze platby předem.

V případě platby bankovním převodem odesíláme zboží až po připsání částky na náš účet 6433118001/5500 nebo po možné domluvě.

Platební instrukce obdržíte e-mailem po potvrzení objednávky na e-mail, který uvedete v objednávkovém formuláři. Pro urychlení expedice zašlete bankou vygenerované potvrzení o zadání platby v grafickém formátu nebo v PDF na info@walldecor.cz. Textové konfirmace uznáváme jen pokud jsou na výše uvedený email odeslány přímo Vaším bankovním ústavem.

Poštovné, přepravné

Objednané zboží vám zašleme zásilkou /obchodním balíkem/ prostřednictvím České pošty. K ceně zboží bude připočítána cena poštovného dle platného ceníku České pošty. Balné ani další poplatky neúčtujeme.

Reklamační řád a záruka na zboží

Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé činností a úkony třetích stran, kupujícího a v případě viz major. Doporučujeme zboží překontrolovat bezprostředně po převzetí přímo na poště, kde lze případné vady okamžitě reklamovat u přepravce.

Poškozené zboží od přepravce a zboží se zjevnými vadami, které nastaly při přepravě, nepřebírejte!!!  Pouze tak lze uplatnit reklamaci na přepravci. Po převzetí zboží nelze brát na pozdější reklamace zřetel. Reklamaci způsobenou 3. stranou či přepravcem nelze uplatnit u provozovatele internetového obchodu.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na nesprávné použití výrobku, zejména špatnou aplikací a vady způsobené nesprávným skladováním.

Jakmile je samolepka sejmuta z dodaného podkladu, je její reklamace nemožná. Jakmile je dekorace vyjmuta ze svého originálního obalu, je s ní manipulováno, je aplikována na zeď či jiný povrch, je její reklamace nemožná. V obou případech se jedná o specifické zboží.

Nelze uplatnit reklamaci na špatnou manipulaci se zbožím či na chybnou aplikaci samolepky či tapety na zeď zákazníkem. Zákazník má možnost si ke zboží zakoupit tzv. přenosovou samolepku na zeď, která mu aplikaci motivu na zeď usnadní. 

Na veškeré u nás zakoupené výrobky se vztahuje záruka 24 měsíců.

Nárok na uplatnění záruky zaniká, pokud:

Zboží bylo poškozeno při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je nutné neprodleně řešit s přepravcem/dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od přepravce/dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodávajícího).
Zboží bylo poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s obchodními podmínkami a uživatelskou příručkou/návodem (pokud u zboží existuje).
Zboží bylo používáno v podmínkách, které jsou v rozporu s parametry a požadavky uvedenými v obchodních podmínkách a v dokumentaci (pokud u zboží existuje).
Zboží bylo poškozeno působením živlů (voda, sluneční záření, teplo, vlhko).
Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s parametry a podmínkami uvedenými v obchodních podmínkách a dokumentaci (pokud u zboží existuje).

Postup při reklamaci:

Informujte nás o reklamaci prostřednictvím kontaktního formuláře, emailem nebo telefonicky viz sekce Kontakty. Zboží zašlete jako doporučený balík nikoliv dobírkou /dobírky nepřebíráme/ na korespondenční adresu: Jiřina Blažková - samolepky na stenu, Certouská 301/18, 19800 Praha 9 , s dokladem o nabytí reklamovaného zboží /daňový doklad/. Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku /tedy ode dne kdy obdržíme reklamované zboží/.

Reklamace doporučujeme zasílat doporučeně (nebo pojištěným obchodním balíkem). K reklamovanému zboží je nutné přiložit také dopis s popisem vady. Pokud se zboží poškodí či ztratí při přepravě, ztrácí zákazník nárok na vyřízení reklamace u provozovatele internetového obchodu a je nutné zboží reklamovat u přepravce. Poštovné při reklamacích neproplácíme.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

Zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho obdržení.

Po obdržení a kontrole vraceného zboží zašleme zákazníkovi částku zaplacenou za zboží nejpozději do 14 ti dnů.

Ochrana osobních údajů

Při prodeji zboží shromažďuje společnost Jiřina Blažková - walldecor.cz
provozovatel internetového obchodu www.samolepky-na-stenu.cz, pouze kontaktní údaje kupujícího, konkrétně jméno, příjmení, trvalou a dodací adresu, telefonní čísla a e-mailové adresy v případě fyzické osoby a název společnosti, sídlo, dodací adresu, údaje kontaktní osoby jako jméno, příjmení, telefonní čísla a e-mailové adresy, a to za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky. Kupující souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Kupující souhlasí s příjímáním obchodních sdělení od společnosti Jiřina Blažková - samolepky-na-stenu.cz
. Obsahem sdělení jsou informace o novinkách, slevách a nabídkách společnosti Jiřina Blažková - samolepky-na-stenu.cz
Kontaktní údaje nejsou poskytovány třetím stranám vyjma České pošty a.s., přepravců a dopravců.


 
Máte dotaz? Potřebujete poradit? Kontaktujte náš tým.